ΕΕΔικΕ

Όπως αναγράφει στο καταστατικό του σωματείου μας οι σκοποί μας είναι οι παρακάτω:

Σκοπός της Ενώσεως είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσεως του δικαίου της Ενέργειας, ημεδαπού, αλλοδαπού, ευρωπαϊκού και διεθνούς. Η εκπλήρωση του σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος, με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια (εθνικά ή διεθνή) ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, καθώς και την επαφή και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Ένωση θα αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με αντίστοιχα σωματεία ή ενώσεις ευρωπαϊκών κρατών, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Δίκαιο της Ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα 

Νομολογία

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομολογία σε επίπεδο Ενεργειακών θεμάτων των κρατών μελών ΕΕ.

Read More

Επικαιρότητα

Ειδήσεις και τελευταία νέα απο την  επικαιρότητα σχετίκα με Ενεργειακα θέματα των κρατών μελών ΕΕ .

Read More

Ταυτότητα

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Ένωση Δικαίου Ενέργειας.

Read More

Back To Top