Επίκαιρα
Επιμέλεια-συγγραφή επικαίρων: Δημήτρης Λελοβίτης

Περιοδική αξιολόγηση της Ενεργειακής Ένωσης και της δράσης για το κλίμα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την 1η Φεβρουαρίου 2017 τη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Ενεργειακής Ένωσης .

Ο Δικαστής, ο Νόμος και το Περιβάλλον  . Τιμητικός Τόμος για τον επ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Κωνσταντίνο Μενουδάκο

Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο

Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία. Σύμφωνα με το ΝΔ 86/1969 και τους Ν. 1650/1986, 998/1979, 2308/1995, 2664/1998, 4164/2013, 4280/2014, 4389/2016 και ΠΔ 32/2016

Δημήτριος Η. Παπαστερίου

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2016.

Σελίδες: LV + 1554, ISBN/ISSN: 978-960-568-534-8

Back To Top