ΕΕΔικΕ

Σκοπός της Ενώσεως είναι η μελέτη, η προαγωγή και η διάδοση της γνώσεως του δικαίου της Ενέργειας, ημεδαπού, αλλοδαπού, ευρωπαϊκού και διεθνούς. Η εκπλήρωση του σκοπού της Ενώσεως θα επιδιωχθεί ιδίως με περιοδικές συγκεντρώσεις των μελών, για τη συζήτηση ζητημάτων γενικότερου θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος, με διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια (εθνικά ή διεθνή) ανακοινώσεις, δημοσιεύματα, καθώς και την επαφή και συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς.

Η Ένωση θα αναλάβει την πρωτοβουλία, σε συνεννόηση με αντίστοιχα σωματεία ή ενώσεις ευρωπαϊκών κρατών, για ίδρυση Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για το Δίκαιο της Ενέργειας.

Δείτε Περισσότερα 

 

 


 

Το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια, με θέμα "Η αγορά της ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον", υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Δικαίου Ενέργειας, λαμβάνει χώρα την Πέμπτη 11 & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου.

 

 

H NOMIKH BIΒΛΙΟΘΗΚΗ και το επιστημονικό Περιοδικό «Περιβάλλον και Δίκαιο», σε συνεργασία με τον Όμιλο Economia, διοργανώνουν το 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για την Eνέργεια, με θέμα:  «Η Αγορά της Ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον», την Πέμπτη 11 & την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της virtual platform events.nb.org.

Read More

Πρόσφατα άρθρα